Imal nneɣ d anaṣli

Ansuf yes-wen ɣer usmel unṣib n Tiddukla n Umezruy n Tefriqt n Ugafa

Tiddukla tarumit n usaḍuf n 1901

Lteɣ ar Tiddukla n Umezruy n Tefriqt n Ugafa

Seg ujerriḍ

Letɣet ar Tiddukla n Umezruy n Tefriqt Ugafa srid di tɣerɣart n usellek Helloasso

Azen-d seg lbunka

Ččaṛ tiferkit nneɣ, dɣa azen-aɣ-d seg lbunka

S yiman-ik

Akken ad tleɣteḍ s ccuk neɣ s yidrimen, ssufeɣ-d tiferkit nneɣ n ultaɣ, awi-tt-id yid-k ar unejmuɛ nneɣ

Lteɣ ar Tiddukla n Umezruy n Tefriqt n Ugafa

Seg ujerriḍ

Letɣet ar Tiddukla n Umezruy n Tefriqt Ugafa srid di tɣerɣart n usellek Helloasso

Azen-d seg lbunka

Ččaṛ tiferkit nneɣ, dɣa azen-aɣ-d seg lbunka

S yiman-ik

Akken ad tleɣteḍ s ccuk neɣ s yidrimen, ssufeɣ-d tiferkit nneɣ n ultaɣ, awi-tt-id yid-k ar unejmuɛ nneɣ

Tiddukla tarumit n usaḍuf n 1901

Anwa i nella ?

Tiwsi n Tefriqt Ugada ur t-ḥsiben ara akken ilaq deg umezruy n Tefriqt, n Yigrakal akk d umezruy n Umaḍal. Ilmend wakka, tiddukla-agi tqeddec ɣef umezruy n Tefrqit n Ugafa s umata

Iswi nneɣ

Ad nesmel amezruy n Tefrqit Ugafa